Διάσταση Oρθού Kοιλιακού

Διάσταση Oρθού Kοιλιακού

Ποιός είναι ο Ορθός Κοιλιακός μυς;

Ο Ορθός Κοιλιακός είναι ο πιο εξωτερικός μυς από την ομάδα των κοιλιακών. Εκφύεται από το στέρνο και καταλήγει στο ηβικό οστό της λεκάνης. Στην πραγματικότητα ο ορθός κοιλιακός αποτελείται από δύο τμήματα όπου ενώνονται μεταξύ τους με ένα είδους συνδετικού ιστού που ονομάζεται λευκή γραμμή.

Τι είναι η διάσταση του Ορθού Κοιλιακού;

Η διάσταση του Ορθού Κοιλιακού είναι ένας ανατομικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την απομάκρυνση (διάσταση) των δυο τμημάτων του μυός. Το σημείο της διάστασης θεωρείται παθολογικό αν η απόσταση που δημιουργείται κατά πλάτος είναι περισσότερο από 2,7 εκ.

Τι προκαλεί την διάσταση του Ορθού Κοιλιακού;

Κατά κύριο λόγο η διάσταση του Ορθού Κοιλιακού παρουσιάζεται σε εγκυμονούσες. Στην διάρκεια της εγκυμοσύνης η συνεχώς αυξανόμενη μήτρα σπρώχνει τους κοιλιακούς μύες ώστε να δοθεί χώρος να αναπτυχθεί το έμβρυο. Αυτό αναγκάζει τα δυο παράλληλα τμήματα του Ορθού Κοιλιακού να χωρίσουν μεταξύ τους δημιουργώντας ένα κενό. Αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία που συμβαίνει σε όλες τις εγκυμονούσες κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο της εκγυμοσύνης. Μετά τον τοκετό, οι κοιλιακοί μυες επανέρχονται σιγά-σιγά στην αρχική τους κατάσταση. Μπορεί να χρειαστεί από 2 μήνες ως ένα χρόνο, ανάλογα με το επίπεδο της φυσικής κατάστασης πριν και μετά την εγκυμοσύνη. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως, η διάσταση μπορεί να παραμείνει αλλά και να επιδεινωθεί.

Οι κύριοι λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν την διάσταση του Ορθού Κοιλιακού είναι :

 • Μεγάλο μέγεθος του εμβρύου
 • Πολλαπλές εγκυμοσύνες
 • Μητέρα άνω των 35 ετών
 • Δίδυμα, τρίδυμα
 • Καισαρική τομή
 • Παχυσαρκία
 • Ασκήσεις κοιλιακών, όπως ροκανίσματα, κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και μετά τον τοκετό.
 • Αδύναμος εκγάρσιος κοιλιακός και πυελικό έδαφος.

Επίσης, η διάσταση του Ορθού Κοιλιακού παρουσιάζεται σε:

 • Παχύσαρκα άτομα
 • Νεογνά, καθώς ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί οι κοιλιακοί μυες
 • Πολύ γυμνασμένα άτομα, λόγω λανθασμένης εκτέλεσης των κοιλιακών ασκήσεων

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η κλασσικές ασκήσεις των κοιλιακών (ροκανίσματα κλπ), αν δεν εκτελούνται σωστά, δημιουργούν αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης ωθώντας την κοιλιά να προβάλει προς τα έξω, αυξάνοντας κατά πολύ το ενδεχόμενο της διάστασης του ορθού κοιλιακού.

Ποιά είναι τα συμπτώματα της διάστασης του Ορθού Κοιλιακού ;

 • Κοιλιά που προβάλει ( φούσκωμα, κοιλιά «εγκύου»)
 • Αδύναμοι κοιλιακοί μυες
 • Πόνος στην μέση
 • Αδύναμο πυελικό έδαφος ( ακράτεια ούρων)
 • Φτωχή στάση σώματος

 Πρόληψη – αντιμετώπιση

Ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της διάστασης του Ορθού Κοιλιακού θα πρέπει να στοχεύει :

 • Στην εκμάθηση της ενεργοποίησης του πυελικού εδάφους,
 • Στην ενεργοποίηση του εγκάρσιου κοιλιακού πριν την εκτέλεση των ασκήσεων,
 • Εκμάθηση διαφραγματικής αναπνοής,
 • Την αποφυγή των ασκήσεων που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση όπως κοιλιακοί-ροκανίσματα, σανίδες κτλ.
 • Ασκήσεις που προάγουν την ευθυγράμμιση του κορμού.

Η άσκηση, σύμφωνα με έρευνες, είναι η καλύτερη μη χειρουργική λύση για την αντιμετώπιση της διάστασης του Ορθού Κοιλιακού. Ο χρόνος μείωσης των συμπτωμάτων και επαναφοράς του μυός στο φυσιολογικό διαφέρει από άτομο σε άτομο, ανάλογα την ηλικία, το επίπεδο της φυσικής κατάστασης, το μέγεθος της διάστασης σε πλάτος και σε βάθος.

Στον χώρο μας αξιολογούμε την διάσταση του Ορθού Κοιλιακού και οργανώνουμε ειδικά προγράμματα εκγύμνασης τόσο για την πρόληψη, όσο για την αντιμετώπιση της πάθησης.

 

54321
(20 votes. Average 3.8 of 5)